Toggle Menu

Future Kids

We hebben besloten een deel van de opbrengsten te steken in projecten die bijdragen aan het welzijn van kinderen en jongeren! Eén op de vijftien jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar heeft namelijk te kampen met een depressie en dat is veel te veel.

Extrema-directeur Marcel Mingers: ‘Ik merk dat er jaarlijks bij de opbouw van festivals een bijzondere energie vrijkomt bij de mensen die meebouwen. Een energie die mensen echt doet veranderen. Ze kunnen creatief bezig zijn en hebben een te gekke tijd. Dit moet ook met kinderen kunnen. We willen kijken of we samen iets kunnen betekenen en bij kunnen dragen aan de oplossing van het probleem. Daarnaast geven we een leuk feestje op de dag voor Mandala. Hier zijn kinderen en ouders gratis welkom.’