Toegang wordt alleen verleend als de bezoeker in het bezit is van een geldig entreebewijs

Bezoekers worden volgens de Nederlandse wetgeving gefouilleerd, bij weigering kan toegang ontzegd worden

Gewelddadig en/of intimiderend gedrag, discriminatie en/of ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd

Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en/of geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Het in het bezit hebben van een wapen van welke soort dan ook is ten strengste verboden

Het nuttigen, verbruiken, verhandelen, in bezit hebben van verboden middelen is ten strengste verboden

Bezoekers met voetbalshirts, kleding met nationalistische tekens of uitingen en/of kleding gerelateerd aan motorclubs worden geweigerd

Beschadigen en/of stelen van materialen van Mandala en/of andere partijen is ten strengste verboden, hiervan zal aangifte gedaan worden

Uit veiligheid voor iedereen is het verboden in het bezit te zijn van glas, spuitbussen (met propaan), vuurwerk en paraplu’s.

Het is niet toegestaan om in binnenlocaties – zoals tenten – te roken

Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, het medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement te volgen

Overtreding van de huisregels heeft uitzetting tot gevolg

Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijke, geestelijke of materiële schade als gevolg van een bezoek

Bij betreding van het terrein gelden de algemene voorwaarden van Extrema Holding en Solar Festival BV